Litke Egészséges Környezetéért Közalapítvány

 

 

Az alapítvány neve és székhelye:

Litke Egészséges Környezetéért Közalapítvány

3186 Litke, Kossuth út 31.

 

Az alapítás éve: 2000.

Adószáma: 18637300-1-12

 

A közalapítvány kiemelten az ajábbi feladatok ellátását tűzte ki célul:

  • településrendezés,
  • az épített és természeti környezet védelme,
  • a lakásgazdálkodás,
  • köztísztaság és településtisztaság biztosítása.

 

A közalapítvány célja és tevékenységei:

Litke község lakosságmegtartó képességének növelése érdekében a települési környezet megóvásának, fejlesztésének kiemelt támogatása. Az alapítvány céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely illetve aki a célok elérését segíti.

 

A közalapítvány részletes célja:

A faluszépítő, falurendező kezdeményezések anyagi támogatása, a település szebbé, tisztábbá és virágosabbá tétele érdekében lakossági összefogással, közös munkák szervezése. Zöldterületeken parkosítási munkák szervezése, anyagi támogatása. A település műemlékeinek megóvása, erre irányuló tevékenységek támogatása. A falusi turizmus kiépítésének és fellendítésének támogatása.

 

Kuratórium tagjai:

Kristófné Dudás Zsuzsanna  kuratórium elnöke

Szabó Tamásné                  kuratóriumi tag

Szabó Jenőné                     kuratóriumi tag