• kezdkp2.jpg

 

 

 

A 2012. évi XXX, törvény a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról valamint

a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról elrendeli, hogy a magyar kultúra évezredes értékeit, a szellemi és anyagi alkotásait össze kell gyűjteni, dokumentálni, a dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni. Az értékeket ápolni, védelmezni kell. E munka alapja a helyi önkormányzat területén található, az ott létrehozott értékek felvétele a települési értéktárba, ez a Települési Értéktár Bizottság feladata.

Írásban bárki tehet javaslatot a települési értéktárba történő felvételre a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint (1.sz. melléklet). A  Bizottság várja ezeket a javaslatokat.

A helyi adottságokat ismerve, a Települési Értéktár Bizottság Munkatervében megjelöli azokat a helyi (nemzeti) értékeket, melyeket feltétlenül fel kell venni Litke község települési értéktárába. Az ehhez kapcsolódó gyűjtő munkát, az anyagfeldolgozást a Bizottság végzi.

Szükséges ez, mert gyorsan változó világunkban hamarosan eltűnnek, elfelejtődnek - már mostanra is erősen megfakultak - őseink falusi életét színesítő hagyományok, a parasztság életvitele, lakhatása, munkája, munkaeszközeivel kapcsolatos ismeretek. A feldolgozott témák szorosan hozzátartoznak a falu történetéhez.

 

Természeti értékek:
              Csádalj
              Krétabánya
              Rárósi Szabadidő Park
 
Építészeti értékek:
              Bevezető
              Irodalomjegyzék
              Római Katolikus Plébánia
              Koháry-féle Menház
              Római Katolikus Templom
              Szent János oltár
              Koháry-féle Magtár
 
Hagyományok ápolása:
 
Két Litkén született tudós életútja:
TOP